Lễ hội đồng phục mùa xuân 2023, 32 người mẫu (phần 9)